Procés d’inscripció

Si vols formar part del Club Esportiu Xamba:
1.Completa i signa el full d’inscripció i la fitxa que annexem.
2.Envia’ns la a l’adreça
3. o porta’ns la documentació requerida a les oficines del Xamba.
4.Si no has pogut signar la fitxa en format digital, fes-nos la arribar signada en paper.
5.No es tramitarà cap llicència sense que tinguem tota la documentació (Full Inscripció, Fitxa Federativa, Revisió Medica, Fotografia i el pagament de la primera quota).

Fitxes

Aquí pots descarregar-te la fitxa en format PDF o Microsoft Word.

LES JUGADORES DELS EQUIPS QUE NO SIGUIN FEDERATS, NO HAN D’OMPLIR LA FITXA DE LA LLICENCIA I NO HAN DE PASSAR REVISIÓ MEDICA. NOMÉS HAN D’OMPLIR EL FULL D’INSCRIPCIÓ I FER EL PAGAMENT CORRESPONENT

•Full inscripció 2018/2019 https://drive.google.com/file/d/1cAF1ayEE3pDyX_mJi2nDawzqZ5ut_8V2/view?usp=sharing
•Fitxa 2018/2019 https://drive.google.com/file/d/1PffTLqvP5grjiEAiltu0d-QPIJy7HMfL/view?usp=sharing