The author appointed for your “write our essay” ask for is usually capable towards same exact tutorial degree or possibly better in comparison with a person’s producing needs. Obtain a great composition nowadays writing my papers.

Procés d’inscripció

Si vols formar part del Club Esportiu Xamba:

  1. Completa i signa el full d’inscripció i la fitxa que annexem.
  2. Envia’ns la a l’adreça
  3. Porta’ns la documentació requerida a les oficines del Xamba.
  4. Si no has pogut signar la fitxa en format digital, fes-nos la arribar signada en paper.
  5. No es tramitarà cap llicència sense que tinguem tota la documentació (Full Inscripció, Fitxa Federativa, Revisió Medica, Fotografia i el pagament de la primera quota.

Fitxes

Aquí pots descarregar-te la fitxa en format PDF o Microsoft Word.

LES JUGADORES DELS EQUIPS QUE NO SIGUIN FEDERATS, NO HAN D’OMPLIR LA FITXA DE LA LLICENCIA I NO HAN DE PASSAR REVISIÓ MEDICA. NOMÉS HAN D’OMPLIR EL FULL D’INSCRIPCIÓ I FER EL PAGAMENT CORRESPONENT